Naujienos

Kredito unijos „Tikroji viltis” pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Kredito unijos „Tikroji viltis“ pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo,

įvykusio 2022 m. kovo 28 d. priimti nutarimai:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.

2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai..

4. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2021 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvarka.

5. Patvirtinta 2022 m. pajamų ir išlaidų sąmata.

6. Išrinktas valdybos narys.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė.

Kredito unijos „Tikroji viltis“ valdyba

Atgal