Naujienos

Kredito unijos „Tikroji viltis“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2019 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvarka.
  5. Išrinktas paskolų komiteto narys.
  6. Patvirtinta nauja Kredito unijos įstatų redakcija.
  7. Patvirtinta 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose,  adresu L.Petravičiaus a.4A, Naujoji Akmenė.

Kredito unijos „Tikroji viltis“ valdyba

Atgal