Naujienos

„Tikroji viltis“ kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2023 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvarka.
  5. Patvirtinta 2024 m. pajamų ir išlaidų sąmata.
  6. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė.

Kredito unijos „Tikroji viltis“ valdyba

Atgal