Naujienos

Šaukiamas „Tikroji viltis“ kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2024 m. kovo 28 d. 10 val. adresu: L. Petravičiaus a. 4 A Naujoji Akmenė šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis Kredito unijos „Tikroji viltis“ (į/k 112040548)  narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. Kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos 2024 metams tvirtinimas.
  6. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Virginija Stonkuvienė, tel. 8-425 52756, el. p. [email protected].

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Kredito unijos „Tikroji viltis“ interneto svetainėje adresu https://tikrojiviltis.lku.lt/ bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietose.

Kredito unijos „Tikroji viltis“ valdyba

Atgal