Naujienos

Kredito unijos „Tikroji viltis“ pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2020 metų pelno (nuostolio) paskirstymo tvarka.
  5. Patvirtinta 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmata.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose,  adresu L. Petravičiaus a.4A, Naujoji Akmenė.

 Kredito unijos „Tikroji viltis“ valdyba

Atgal