Finansinės ataskaitos

Kiekvienas kredito unijos narys turi teisę susipažinti su kredito unijos finansų būkle ir gauti veiklos ataskaitą. Šiame puslapyje pateikiamos kredito unijos “Tikroji viltis” finansų būklės ataskaitos.

Kredito unijos "Tikroji viltis" 2018 m. ataskaitos