Naujienos

Šaukiamas kredito unijos „Tikroji viltis“ pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

Kredito unijos „Tikroji viltis“ narių dėmesiui!

Informuojame, kad 2023 m. kovo 27 d. 10 val. adresu: V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis Kredito unijos „Tikroji viltis“ (į/k 112040548)  narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 5. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 6. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
 7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 8. Dėl Kredito unijos pavadinimo keitimo.
 9. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
 10. Kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos 2023 metams tvirtinimas.
 11. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Virginija Stonkuvienė, tel. 8-425 52756, el. p. [email protected].

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Kredito unijos „Tikroji viltis“ interneto svetainėje adresu https://tikrojiviltis.lku.lt/ bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt, asmeninėje i-Unijos paskyroje arba klientų aptarnavimo vietose.

Kredito unijos „Tikroji viltis“ valdyba

Atgal