Bendra informacija apie UNIBOR12 indeksą

Kintama palūkanų norma – palūkanos, kurias sudaro kintama palūkanų dalis (pvz. EURIBOR indeksas arba UNIBOR12 indeksas) ir kreditui nustatyta marža, kuri paskaičiuojama kiekvienam klientui individualiai. Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos sutarties sudarymo dieną ir nustatytu periodiškumu keičiasi priklausomai nuo paskolos kintamos palūkanų dalies pokyčių: kylant EURIBOR arba UNIBOR12 indeksui – didėja už paskolą mokamos palūkanos, mažėjant EURIBOR arba UNIBOR12 indeksui – mažėja už paskolą mokamos palūkanos. Sutarties sąlygose gali būti numatyta sąlyga, jog indeksui pasiekus neigiamą reikšmę bus laikoma, kad kintama palūkanų dalis lygi nuliui.

Kintama palūkanų dalis, priklausomai nuo sutarties sąlygų, kinta kas 3, 6 arba 12 mėnesių, todėl bendras mokamų palūkanų dydis gali sumažėti arba padidėti priklausomai nuo kintamos palūkanų dalies pokyčio. Imdami paskolą su kintamomis palūkanų normomis, turite įvertinti tai, kad kintamos palūkanų dalies didėjimo atveju Jūsų mokamos įmokos gali ženkliai padidėti.

UNIBOR12 – tai kintama paskolų palūkanų normos dalis, kuri parodo vidutinius Lietuvos centrinės kredito unijos (toliau – LCKU) sistemai priklausančių kredito unijų išteklių kaštus. UNIBOR12 yra vidinis LCKU indeksas ir yra naudojamas tik LCKU sistemai priklausančių kredito unijų palūkanų normoms nustatyti. Indeksas apskaičiuojamas kaip vidutinė svertinė metinė palūkanų norma, už kurią kredito unijos iš savo narių pritraukia 1 metų trukmės (360–367 dienos imtinai) terminuotuosius indėlius. Iš skaičiavimų eliminuojama 15 proc. indėlių, turinčių didžiausią palūkanų normą, ir 15 proc. indėlių, turinčių mažiausią palūkanų normą, t. y. skaičiavimams naudojami terminuotieji indėliai, kurių palūkanų norma yra tarp 15 ir 85 procentilių visų terminuotųjų indėlių. Indeksą nuo 2014 metų skaičiuoja LCKU ir pasibaigus mėnesiui per tris darbo dienas skelbia internetiniame tinklalapyje https://lku.lt/palukanu-normos/.

UNIBOR12 indeksas 2022 metų

UNIBOR12 2014 – 2022 metų indeksų lentelė

EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate) yra orientacinis palūkanų dydis Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje. EURIBOR yra vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai yra pasiruošę skolinti pinigus eurais kitiems bankams.  EURIBOR indekso reikšmes savo tinklalapyje skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute – EMMI). Kasdien skelbiamas EURIBOR indekso reikšmes galite pamatyti šiame tinklalapyje: https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html.

UNIBOR12 ir EURIBOR12 indeksų istoriniai duomenys

Jei nustatytai dienai indekso nebus galima naudoti                                                  

Jei sutarties kintamai palūkanų daliai nustatyti naudojamas indeksas tam tikrai dienai nėra paskelbtas ar nustatytas, arba jei dėl nenumatytų įvykių jo trumpajame laikotarpyje negalėsime naudoti, tokiu atveju kintamai palūkanų normai nustatyti bus naudojama paskutinė žinoma indekso reikšmė.

Jei dėl nenumatytų aplinkybių toliau nebus galima naudoti sutarties palūkanų normai nustatyti naudojamo indekso

Jei indeksas ilgiau nei tris mėnesius nebūtų skelbiamas arba sužinojus, kad ateityje bus nutraukiamas lyginamojo indekso skaičiavimas ir teikimas, indekso nebebus leidžiama naudoti finansinėse sutartyse arba indekso nustatymo metodika turės esminių pakeitimų, dėl kurių toliau nebūtų galima naudoti indekso, apie tai informuosime narius ir klientus, kurių finansinės sutartys ir finansinės priemonės bus paveiktos. Vietoje sutartyje kintamai palūkanų daliai nustatyti naudojamo indekso nustatysime naują pagrįstą kintamos palūkanų dalies indeksą ir apie tai, ne vėliau kaip 60 dienų prieš pakaitinio indekso naudojimo pradžią, informuosime narius ir klientus, kurių finansinės sutartys bus paveiktos. Gavę pranešimą, turėsite teisę per 60 dienų*, apie tai pranešę raštu, nutraukti sutartį ir iš anksto grąžinti kreditą bei kitas mokėtinas sumas. Tokiu atveju, per 60 dienų* nutraukus sutartį, išankstinio kredito grąžinimo mokestis nebus taikomas.

*Jūsų kredito sutartyje gali būti nustatytas kitas laikotarpis