Naujienos

Kredito unijos „Tikroji viltis” pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Kredito unijos „Tikroji viltis“ pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2023 m. kovo 27 d. priimti nutarimai:

Darbotvarkė:

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 2. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
 3. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
 4. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2022 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvarka.
 5. Išrinkti kredito unijos valdybos nariai ir pirmininkas.
 6. Išrinkti kredito unijos paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.
 7. Valdybai suteikti įgaliojimai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 8. Priimtas sprendimas keisti kredito unijos pavadinimą.
 9. Patvirtinti naujos redakcijos kredito unijos įstatai.
 10. Patvirtinta 2023 m. pajamų ir išlaidų sąmata.
 11. Visuotinio narių susirinkimo dalyviai informuoti apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė.

Kredito unijos „Tikroji viltis“ valdyba

Atgal