04/08 

Kiekvienas kredito unijos narys turi teisę susipažinti su kredito unijos finansų būkle ir gauti veiklos ataskaitą. Kredito unijos “Tikroji viltis” finansų būklės ataskaitas rasite čia.