02/21 

2019  m. kovo  18 d. 10 val. kredito unijoje „Tikroji viltis“ (L.Petravičiaus a.4A , Naujoji Akmenė) šaukiamas kredito unijos „Tikroji viltis“ narių visuotinis susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas
  9. Įgaliojimų suteikimas kredito unijos valdybai priimti sprendimus.
  10. Kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos 2019 metams tvirtinimas.

Neįvykus eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2019  m. kovo 28 d. 1300 val. Akmenės r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje (V. Kudirkos g.9, Naujoji Akmenė). 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose,  adresu L.Petravičiaus a.4A, Naujoji Akmenė.  Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Virginija Stonkuvienė, tel. 8-425 52756, el.p. v.stonkuviene@unija.lt.

 

 Kredito unijos „Tikroji viltis“ valdyba